TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN NHÂN SỰ (làm việc tại Hà Nội)

1. Số lượng cần tuyển Nhân viên nhân sự: 01 người Giới tính: Nữ 2. Trình độ Đại học 3. Thu nhập Từ 7- 10 triệu 4. Kinh nghiệm 01 năm 5. Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT5A-46, khu đấu giá TT5A, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội. 6. Mô tả công việc a. Công tác tính lương hàng tháng cho nhân …

TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN KINH DOANH (làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh)

1. SL cần tuyển Nhân viên kinh doanh hệ thống phân phối: 03 người Nhân viên kinh doanh dự án: 02 người 2. Trình độ Trung cấp trở lên 3. Thu nhập Từ 7- 10 triệu+ lương doanh thu tùy vào doanh số nhóm hàng+ các khoản phụ cấp, hỗ trợ, công tác phí. 4. Kinh nghiệm: 01 năm …

TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN KINH DOANH HỆ THỐNG (làm việc tại Hà Nội)

1. SL cần tuyển: 03 người 2. Trình độ: Trung cấp trở lên 3. Thu nhập: 7- 10 triệu+ lương doanh thu tùy vào doanh số nhóm hàng+ các khoản phụ cấp, hỗ trợ, công tác phí. 4. Kinh nghiệm: 01 năm 5. Địa điểm làm việc: - Hà Nội: TT5A-46, Khu đấu giá TT5A, phường Giang Biên, quận Long Biên, …

TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN (làm việc tại Hà Nội)

1. SL cần tuyển: 03 người 2. Trình độ: Cao đẳng trở lên 3. Thu nhập: 7- 10 triệu+ lương doanh thu tùy vào doanh số nhóm hàng+ các khoản phụ cấp, hỗ trợ, công tác phí. 4. Kinh nghiệm: 01 năm trở lên 5. Địa điểm làm việc: - Hà Nội: TT5A-46, Khu đấu giá TT5A, phường Giang Biên, quận …

TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN MUA HÀNG (làm việc tại Hà Nội)

1. SL cần tuyển: 02 người 2. Trình độ: Đại học 3. Thu nhập: 9- 13 triệu ( có thể cao hơn tùy vào kinh nghiệm làm việc) 4. Kinh nghiệm: 02 năm 5. Địa điểm làm việc: TT5A-46, Khu đấu giá TT5A, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội 6. Mô tả công việc: - Tìm hàng, hỏi hàng, đàm …