Tiếng Việt English

Detai image view

Chấn lưu sắt từ bóng cao áp

Số lượng :  

1 VND / 1 Chiếc

RHB70ZT-A

117 x 36 x 52 mm

70 W

max 130 độ C

OSRAM

Trung Quốc


Ballast sắt từ

Share :
Prodcuts
Ballast sắt từ
Ballast sắt từ

The number of characters is 250 type
 
1