Tiếng Việt English

Detai image view

Bộ đèn cao áp Highbay bóng Sodium hoặc Metal 250W

Số lượng :  

1 VND / 1 Chiếc

GIGANTE II AZ 250W NAV HQI UNP

516 x 525 mm

250 W

-20° C up to +45° C

OSRAM

Trung Quốc

Note : Để biết thêm thông tin kỹ thuật cho sản phẩm này, Quý khách hàng vui lòng liên lạc trực tiếp để chúng tôi.
Note : Để biết thêm thông tin kỹ thuật cho sản phẩm này, Quý khách hàng vui lòng liên lạc trực tiếp để chúng tôi.


- Bộ đèn cao áp highbay dùng cho nhà xưởng 250W - Bộ điện thích hợp để sử dụng với bóng Son (NAV) hoặc bóng HQI (bóng Metal) -

Share :
Prodcuts
- Bộ đèn cao áp highbay dùng cho nhà xưởng 250W
- Bộ điện thích hợp để sử dụng với bóng Son (NAV) hoặc bóng HQI (bóng Metal)
- Bộ đèn cao áp highbay dùng cho nhà xưởng 250W
- Bộ điện thích hợp để sử dụng với bóng Son (NAV) hoặc bóng HQI (bóng Metal)

The number of characters is 250 type
 
1