Tiếng Việt English

Detai image view

BỘ ĐÈN SHOP THỜI TRANG

Số lượng :  

1 VND / 1 Chiếc

SHOPSTAR HCI-PAR30

∳198x275

35-70W

3000K-4500K

OSRAM

CHINA

Note : Bộ đèn chuyên dùng cho Shop thời trang sử dụng HCI-PAR30, công suất từ 35 đến 70W, đui E27, độ nghi từ 10"đến 40".
Note : Bộ đèn chuyên dùng cho Shop thời trang sử dụng HCI-PAR30, công suất từ 35 đến 70W, đui E27, độ nghi từ 10"đến 40".


Bộ đèn chuyên dùng cho Shop thời trang sử dụng HCI-PAR30, công suất từ 35 đến 70W, đui E27, độ nghi từ 10"đến 40".

Share :
Prodcuts
Bộ đèn chuyên dùng cho Shop thời trang sử dụng HCI-PAR30, công suất từ 35 đến 70W, đui E27, độ nghi từ 10"đến 40".
Bộ đèn chuyên dùng cho Shop thời trang sử dụng HCI-PAR30, công suất từ 35 đến 70W, đui E27, độ nghi từ 10"đến 40".
1
1
1

The number of characters is 250 type
 
1