Tiếng Việt English

Detai image view

Bóng haloline

Số lượng :  

1 VND / 1 Chiếc

64690

74,9 mm

100W

OSRAM

Osram - Ger

06 tháng


Công suất: 100W Điện áp: 230V Đui: R7s Kích thước: 74.9mm Xuất sứ: GER

Share :
Prodcuts
Công suất: 100W
Điện áp: 230V
Đui: R7s
Kích thước: 74.9mm
Xuất sứ: GER
Công suất: 100W
Điện áp: 230V
Đui: R7s
Kích thước: 74.9mm
Xuất sứ: GER

The number of characters is 250 type
 
1