Tiếng Việt English

Detai image view

Cáp điện lực hạ thế đơn 7 sợi CV 4.0 mm2

Số lượng :  

1 VND / 1 mét

CV 4.0 mm2

đường kính tổng 4,2 mm

max 70 độ C

LION - DAPHACO

Việt Nam


- Cáp điện lực hạ thế, ruột đồng, cách điện PVC - Mặt cắt: 4.0 mm2 - Cấu tạo (số sợi x đường kính sợi): 7 x 0,85 mm - Bề dày cách điện: 0,8 mm - Đường kính tổng: 4,2 mm - Điện trở lớn nhất của ruột dẫn (20 độ C): 4,61 ohm/km - Khối lượng gần đúng: 52 kg/km - Cường độ tối đa: 39 A - Sử dụng để truyền tải điện năng

Share :
Prodcuts
- Cáp điện lực hạ thế, ruột đồng, cách điện PVC
- Mặt cắt: 4.0 mm2
- Cấu tạo (số sợi x đường kính sợi): 7 x 0,85 mm
- Bề dày cách điện: 0,8 mm
- Đường kính tổng: 4,2 mm
- Điện trở lớn nhất của ruột dẫn (20 độ C): 4,61 ohm/km
- Khối lượng gần đúng: 52 kg/km
- Cường độ tối đa: 39 A
- Sử dụng để truyền tải điện năng
- Cáp điện lực hạ thế, ruột đồng, cách điện PVC
- Mặt cắt: 4.0 mm2
- Cấu tạo (số sợi x đường kính sợi): 7 x 0,85 mm
- Bề dày cách điện: 0,8 mm
- Đường kính tổng: 4,2 mm
- Điện trở lớn nhất của ruột dẫn (20 độ C): 4,61 ohm/km
- Khối lượng gần đúng: 52 kg/km
- Cường độ tối đa: 39 A
- Sử dụng để truyền tải điện năng

The number of characters is 250 type
 
1