Tiếng Việt English

Detai image view

Dây dẹt Cu/PVC, VCo 2x0.75mm2

Số lượng :  

1 VND / 1 mét

VCo 2x0.75mm2

đường kính tổng 4,1 x 6,6 mm

max 70 độ C

LION - DAPHACO

Việt Nam

Note : Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên lạc trực tiếp với chúng tôi để nhận thông tin về giá và số lượng hàng trong kho của sản phẩm này
Note : Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên lạc trực tiếp với chúng tôi để nhận thông tin về giá và số lượng hàng trong kho của sản phẩm này


- Dây đôi mềm oval, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC - Mặt cắt: 2 x 0.75 mm2 - Cấu tạo (số sợi x đường kính sợi): 2 x 24/0,20 mm - Bề dày cách điện: 0,7 mm - Bề dày vỏ bảo vệ: 0,8 mm - Đường kính tổng: 4,1 x 6,6 mm - Điện trở lớn nhất của ruột dẫn (20 độ C): 26,0 ohm/km - Khối lượng gần đúng: 46 kg/km - Cường độ tối đa: 10 A - Sử dụng để truyền tải điện năng

Share :
Prodcuts
- Dây đôi mềm oval, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC
- Mặt cắt: 2 x 0.75 mm2
- Cấu tạo (số sợi x đường kính sợi): 2 x 24/0,20 mm
- Bề dày cách điện: 0,7 mm
- Bề dày vỏ bảo vệ: 0,8 mm
- Đường kính tổng: 4,1 x 6,6 mm
- Điện trở lớn nhất của ruột dẫn (20 độ C): 26,0 ohm/km
- Khối lượng gần đúng: 46 kg/km
- Cường độ tối đa: 10 A
- Sử dụng để truyền tải điện năng
- Dây đôi mềm oval, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC
- Mặt cắt: 2 x 0.75 mm2
- Cấu tạo (số sợi x đường kính sợi): 2 x 24/0,20 mm
- Bề dày cách điện: 0,7 mm
- Bề dày vỏ bảo vệ: 0,8 mm
- Đường kính tổng: 4,1 x 6,6 mm
- Điện trở lớn nhất của ruột dẫn (20 độ C): 26,0 ohm/km
- Khối lượng gần đúng: 46 kg/km
- Cường độ tối đa: 10 A
- Sử dụng để truyền tải điện năng

The number of characters is 250 type
 
1