Tiếng Việt English

Detai image view

Dây đôi mềm cách điện PVC, VCm 2x1.0mm2

Số lượng :  

1 VND / 1 mét

VCm 2x1.0mm2

đường kính tổng 2,8 x 5,6 mm

max 70 độ C

LION - DAPHACO

Việt Nam

Note : Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên lạc trực tiếp với chúng tôi để nhận thông tin về giá và số lượng hàng trong kho của sản phẩm này
Note : Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên lạc trực tiếp với chúng tôi để nhận thông tin về giá và số lượng hàng trong kho của sản phẩm này


- Dây đôi mềm cách điện PVC, ruột đồng - Mặt cắt: 2 x 1.0 mm2 - Cấu tạo (số sợi x đường kính sợi): 2 x 32/0,20 mm - Bề dày cách điện: 0,7 mm - Đường kính tổng: 2,8 x 5,6 mm - Điện trở lớn nhất của ruột dẫn (20 độ C): 19,5 ohm/km - Khối lượng gần đúng: 33 kg/km - Cường độ tối đa: 10 A - Sử dụng để truyền tải điện năng

Share :
Prodcuts
- Dây đôi mềm cách điện PVC, ruột đồng
- Mặt cắt: 2 x 1.0 mm2
- Cấu tạo (số sợi x đường kính sợi): 2 x 32/0,20 mm
- Bề dày cách điện: 0,7 mm
- Đường kính tổng: 2,8 x 5,6 mm
- Điện trở lớn nhất của ruột dẫn (20 độ C): 19,5 ohm/km
- Khối lượng gần đúng: 33 kg/km
- Cường độ tối đa: 10 A
- Sử dụng để truyền tải điện năng
- Dây đôi mềm cách điện PVC, ruột đồng
- Mặt cắt: 2 x 1.0 mm2
- Cấu tạo (số sợi x đường kính sợi): 2 x 32/0,20 mm
- Bề dày cách điện: 0,7 mm
- Đường kính tổng: 2,8 x 5,6 mm
- Điện trở lớn nhất của ruột dẫn (20 độ C): 19,5 ohm/km
- Khối lượng gần đúng: 33 kg/km
- Cường độ tối đa: 10 A
- Sử dụng để truyền tải điện năng

The number of characters is 250 type
 
1