Chuyển đổi và thành lập công ty chuyên ngành kinh doanh thiết bị chiếu sáng – Công ty cổ phần thiết bị chiếu sáng Ánh Sao