Trở thành nhà phân phối của PHILIPS tại thị trường phía Bắc, là đại diện duy nhất tại miền Bắc của sản phẩm dây và cáp điện LIONS – DAPHACO