AS FLAS đã được chứng nhận là nhà phân phối đạt doanh số cao nhất từ hãng OSRAM. Được chứng nhận là “Doanh nghiệp hỗ trợ tích cực các hoạt động quảng bá, phát truển sản phẩm/ giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng thúc đẩy phát triển bền vững “của Meet-Bis