Trở thành nhà phân phối của SCHNEDER và MENNEKES. AS Flas hiện nay đã mở rộng với hệ thống chi nhánh tại Hà Nội ( trụ sở chính ), miền Trung – Đà Nẵng, miền Nam – Tp.HCM và miền Tây – Tp.Cần Thơ